İnsan Kaynakları

Ciner Yayın Holding, stratejisini belirlerken medya sektöründe özgün ve izleyici odaklı içerikler yaratmayı hedeflemiştir. Geleceğe dönük öngörülerimiz geleceği sağlıklı ve doğru yönlendirmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda vizyon ve misyonumuz, temel ilkelerimizle uyumlu ve tüm çalışanlarımızla benimsediğimiz ortak değerlerimize bağlı kalarak medya sektörüne değer katmaktır.

Sürekli değişim ve yenilikler peşinde koşan Ciner Yayın Holding, dünyada ve yaşadığımız rekabet koşulları içinde iş yaptığı sektörde alanının en iyisi olmayı hedeflemiştir.

Bu maksatla insan kaynakları politikasında; en üst düzeyde bilgi sahibi olan, yeteneklerini sürekli geliştiren, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve sorgulayan, kadrolara sahip olmanın eğitimle gelişebileceği bilinciyle, grup içi ve dışı eğitim planlamasına özel önem vermiştir.

Ciner Yayın Holding, pek çok alanda, Türkiye’nin en kalifiye işgücünü istihdam etmektedir. Medyanın her alanında, her konuda, ‘uzmanlaşmış işgücü’ Ciner Yayın Holding’in insan kaynakları politikasının en önemli prensiplerinin başında gelmektedir. Bugün Ciner Yayın Holding’in sahip olduğu işgücü, eğitim düzeyi yüksek, kalifiye ve kendi alanında profesyonelleşmiş çalışanlardan oluşmaktadır.

BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN TIKLAYIN